Wij zijn een coachingscollectief
van medisch specialisten.

Beroepsgerichte coaching

Naast ons werk als medisch specialist hebben we ons geprofessionaliseerd tot begeleidingskundige. We bieden beroepsgerichte coaching voor alle artsen en artsen in opleiding, van student tot medisch specialist. Ook professionals die werkzaam zijn in het medisch management zijn bij ons welkom. We dragen graag bij aan ontwikkeling van persoonlijk leiderschap in de medische (vervolg) opleidingen. Je kan bij ons terecht voor individuele begeleiding, maar ook voor groepssupervisie, begeleide intervisie, teamcoaching, workshops en trainingen op maat.

Blijven ontwikkelen

Wij geloven dat regelmatige reflectie op het vak – in relatie tot jezelf als persoon, en de context waarbinnen je werkt – leidt tot dokters die bewuste keuzes maken, bevlogen blijven, kwetsbaar durven zijn, en zich voortdurend ontwikkelen in hun beroepsrol die het beste past bij de fase in hun persoonlijk leven. Daar is niets wolligs aan. Wat ons betreft is het net zo belangrijk als het bijhouden van vakinhoudelijke kennis en vaardigheden.

Onze meerwaarde

De meerwaarde van SPECIALISTEN IN COACHING is dat we zelf werkzaam zijn, of werkzaam geweest, als medisch specialist. We kennen de medische wereld van binnenuit, met alle impliciete normen, waarden, en hiërarchische structuren. Door het volgen van een meerjarige beroepsgerichte coachingsopleiding (NHG Kaderopleiding Supervisie en Coaching) zijn we daarnaast deskundig in het vak van begeleiden, coachen en het geven van trainingen op het gebied van communicatie.

Spreekt dit je aan? Neem dan contact op
voor nadere informatie of een persoonlijke kennismaking.

Contact

“In een paar sessies kregen we helder inzichtelijk waar we als maatschap naartoe wilden, en hoe er naartoe te sturen.” Job, cardioloog

Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is meer ontspannen met mijn werk bezig te zijn.”  Claire, ANIOS

Dit zijn we

Jeannette Hop

Over mij
Na enkele jaren klinische en wetenschappelijke ervaring in de neurologie, ben ik psychiater geworden, en sinds 2005 werkzaam als kinder- en jeugdpsychiater. Ik heb altijd met veel plezier onderwijs gegeven en artsen begeleid, en heb gezien en ervaren dat een artsenloopbaan heel wat professionele en persoonlijke keuzes en ontwikkelingsthema’s met zich meebrengt. Als coach en begeleider draag ik graag bij aan die ontwikkeling.

Mijn stijl
Betrokken en creatief. Ik werk vanuit de vraag van de ander, en pas daar mijn aanbod op aan.

Persoonlijk motto
“If you can’t have what you love, love what you have.”

Marian Kortman

Over mij
Als gynaecoloog die bijna 30 jaar in een academische kliniek werkt heb ik ervaren dat ieder samenwerkings- verband eigen kenmerken en dynamiek heeft waar een individuele arts zowel onderdeel van is als actief aan bijdraagt. Inzicht krijgen in eigen functioneren t.a.v. patiënten, collega’s en de cultuur van de organisatie of vakgroep is een boeiende zoektocht, waar ik graag in begeleid.

Mijn stijl
Als begeleider help ik de vragen die je jezelf of als team stelt te verhelderen en samen te zoeken naar het creëren van een werkomgeving waarin ieder tot haar recht komt.

Persoonlijk motto
“De belangrijkste taak van de mens in het leven is zichzelf te baren.” – Erich Fromm

Bert Baas

Over mij
Van 1985 tot 2013 heb ik als perifeer longarts gewerkt waarbij palliatieve zorg en onderwijs in gespreksvaardigheden extra aandachtsgebieden waren. Toen ik in 2013 vanwege een reumatische aandoening moest stoppen met het klinisch werk, was dat het moment om me op het begeleiden van artsen te richten.

Mijn stijl
Niet oordelend, van zoveel mogelijk kanten naar een probleem kijken.

Persoonlijk motto
“Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.” – Søren Kierkegaard

Charlotte Peer

Over mij
Ik ben nu 13 jaar kinderarts, sinds 2007 werkzaam in het Nij Smellinghe Ziekenhuis in Drachten. Na een persoonlijk coachtraject vanwege strubbelingen in de vakgroep hervond ik mijn balans en kreeg ik weer lol in mijn werk. Dat laatste zou ik iedereen graag gunnen en vanuit die overtuiging ben ik de Kaderopleiding Supervisie en Coaching gaan doen. Nu help ik mensen om weer ruimte te geven aan zichzelf. Zowel in hun werk als thuis.

Mijn stijl
Positief en stimulerend. Ik werk graag aan het uitbouwen van wat werkt in plaats van te onderzoeken wat niet werkt.

Persoonlijk motto
“You can’t stop the waves but you can learn how to surf.”

Onze diensten

Coaching

Coaching is een breed begrip. Het kan zijn dat je een concrete vraag hebt, waarmee we een doelgericht traject aangaan. Het kan ook zijn dat je meer zicht wil krijgen op je eigen functioneren. Coaching is ook zinvol als het werk niet goed loopt, bijv. door persoonlijke omstandigheden, een klacht, ziekte of een (dreigende) burn-out. We bieden dan vooral steun en ruimte voor reflectie. Dit geeft vaak nieuwe inzichten die ertoe kunnen leiden dat ineffectief gedrag wordt omgebogen of kwaliteiten juist bekrachtigd worden.

IFMS / GFMS

Deelname aan ‘Individueel/ Groeps- Functioneren Medisch Specialist’ zal vanaf 2020 voor alle medisch specialisten een vereiste worden voor de herregistratie. Sommigen zien het als een noodzakelijk kwaad. Maar met de juiste begeleiding kan IFMS/GFMS een waardevolle aangelegenheid worden. Wij zijn getrainde gespreksleiders voor het begeleiden van individuele- en groeps FMS gesprekken en helpen graag om ook jullie IFMS/GFMS tot een prettige bijeenkomst te maken.

Workshops

Een workshop is wat ons betreft een van de meest effectieve vormen van onderwijs. Zelf aan de gang gaan met leerstof is leuk en blijft vaak veel beter hangen. Kenmerkend voor onze workshops is dan ook dat er korte tijd besteed wordt aan theorie, en we snel overgaan tot actieve participatie van de deelnemers. Aan de hand van vragen kan verdere verdieping van de theorie volgen.
We bieden workshops op maat en voor een brede doelgroep: voor coassistenten en arts-assistenten, medisch specialisten, huisartsen, paramedici maar ook managers in de zorg.

Teamcoaching

In een goed lopend team heeft iedereen een gewaardeerde plek. De afspraken zijn helder, en worden als vanzelfsprekend nageleefd. Iedereen heeft hetzelfde doel voor ogen, en zet zich daarvoor optimaal in.
In de weerbarstige praktijk is dit echter lang niet altijd de realiteit. Teamcoaching kan een goed hulpmiddel zijn om weer verbinding en inspiratie te voelen met je team en met de zaken waarvoor jullie je inzetten. Wij spelen daarbij graag een begeleidende rol, waarbij we vooral uitgaan van wat er al goed loopt in een team, en gebruik maken van de positieve kracht van de verschillen.

Intervisie

Samen met collega’s bespreek je op een gestructureerde en methodische wijze een ingebrachte casus of probleem. Onze begeleiding is erop gericht om een veilige sfeer te creëren, het proces te structureren en te zorgen dat alle deelnemers aan bod komen. De begeleiding is in principe tijdelijk; na gemiddeld zo’n 6 bijeenkomsten kunnen de meeste groepen zelfstandig door.

Loopbaanvragen

Hoe zorg je dat je de dokter wordt – en blijft- die je in je hebt? We nodigen je uit om stil te staan bij je loopbaan, in welke fase dan ook. Om weer te voelen waar je vleugels van krijgt, om inspiratie en energie op te doen, en te merken wat voor jou op dat moment de juiste weg is.

Opleidingen

Wij zouden heel graag zien dat begeleide reflectie op het persoonlijk-professioneel functioneren een standaard onderdeel wordt in de medische (vervolg) opleidingen. Dit heet ook wel mentoraat, supervisie, of ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, en kan zowel individueel als in groepsverband gegeven worden. Graag komen we in contact met opleiders die dit onderschrijven, om samen tot een passende vorm te komen.

Heidagen

Voor heidagen kunnen we een inhoudelijk programma verzorgen, maar ook de rol van onafhankelijk procesbegeleider / gespreksleider innemen bij een programma dat al vastligt.

Tarieven

Onderstaande tarieven zijn een richtprijs. We vinden dat de kosten geen barrière mogen zijn voor goede begeleiding.
Met name voor mensen in opleiding denken wij graag mee over een passend tarief.

Coaching

Individuele coaching, per uur.

€ 150

Begeleide intervisie

 Vanaf 4 personen offerte op maat.

Accreditatie

De begeleiding die wij verzorgen wordt door de meeste beroepsverenigingen geaccepteerd als nascholing. Dat wil zeggen dat (groeps-) coachingtrajecten en -trainingen vrijwel altijd geaccrediteerd zijn.
Voor zelfstandig ondernemers is de begeleiding belastingaftrekbaar.

IFMS / GFMS 

Voor IFMS gaan we uit van een gesprek van 1,5 uur plus 1 uur voorbereiding.  Groepstarieven in overleg.

€ 312,50

Team- en heidagen

Richtprijs per dagdeel, per coach.  Voor grotere groepen prijs in overleg.

€ 750

Workshops

De workshops zijn maatwerk, neem contact met ons op voor een gerichte offerte. Richtprijs per dagdeel € 500 tot € 800.

Voor een deel van ons aanbod zijn de kosten afhankelijk van o.a. groepsgrootte en voorbereidingstijd. Dit zullen we altijd vooraf met u bespreken en opnemen in de offerte.

Alle tarieven zijn ex. 21% BTW.
Reiskosten: € 0,40 per kilometer.

Contact

Specialisten in Coaching

Pastoor van Laakstraat 60, 6663 CB Lent
06 51 59 79 13
 info@specialistenincoaching.nl

Heb je een vraag?
We helpen graag verder!